Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Verdeling van Goederen < Verzekeringen

Gedeelde Verzekeringen

Verzekeringen

Als je gaat scheiden zal je niet direct denken aan het opsplitsen dan wel afsluiten van lopende verzekeringen, maar het is best belangrijk hier wel aandacht aan te besteden. Problemen rond verzekeringen kan nare gevolgen hebben. Bel daarom je tussenpersoon om een inventarisatie op te maken.
Verzekeringen die iedereen wel heeft zijn schadeverzekeringen voor inboedel, opstal of ziektekosten, aansprakelijkheidsverzekering voor auto en waardeverzekeringen als levensverzekering, lijfrente- en kapitaalverzekeringen. Wat je nu bij een scheiding moet doen is het uitzoeken op wiens naam de verzekeringen staan. Ben je allebei hoofdverzekerde en staat de polis dus op allebei de namen, of ben je slechts meeverzekeren. In het geval van een huwelijk in gemeenschap van goederen vallen waardeverzekeringen in de gemeenschap en ben je dus samen eigenaar van deze verzekering.
Omdat een verzekering bij de boedel hoort en dus ook bij de boedelverdeling wordt opgenomen is het zeer handig te weten op welke naam de verzekering staat. Dit kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen omdat deze een afkoopwaarde vertegenwoordigen. Dit betekent dat ze een bepaald bedrag aan waarde hebben opgebouwd en deze moet meegerekend worden bij de boedelverdeling.

Schadeverzekeringen
Schadeverzekeringen als opstal en inboedel kennen geen afkoopwaarde, maar er moet wel beslist worden wie van de partners de verzekering overneemt. Net als voor de belastingdienst, is voor verzekeringsmaatschappijen samenwonen een criterium voor gemeenschap. Schadeverzekeringen overnemen lijkt gemakkelijk. Wie de auto krijgt neemt de verzekering op de auto mee, maar wanneer je elkaar het licht in de ogen niet gunt brengt dit toch problemen met zich mee. Wanneer een van beiden het huis leeg haalt en spullen die onder de gemeenschap mee neemt, dan vallen dieSchade spullen na drie maanden niet meer onder de lopende inboedel verzekering. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren bij de ziektekostenverzekering. In veel gevallen staat de ziektekostenverzekering op naam van de man, bijvoorbeeld via zijn werkgever. Hij is nu de hoofdverzekerde en de vrouw en het kind zijn meeverzekerd. Is een van beide verhuisd, dan heeft de verzekeringsmaatschappij het recht de vrouw met kinderen uit de verzekering te zetten. De maatschappij heeft weliswaar de plicht een andere, soms veel duurdere verzekering aan te bieden, maar het kan gebeuren dat de post voor dit soort zaken naar de hoofdverzekerde gaat omdat het adres van de ander niet bekend is bij de maatschappij.

Levensverzekeringen, lijfrentes en andere kapitaalverzekeringen
Belasting technisch is het zeer belangrijk een goede verdeling te maken van dit soort verzekeringen/ De waarde van een levensverzekering of lijfrentepolis wordt op de dag van de boedelverdeling bij de notaris vastgesteld. Ook is het mogelijk dat er een andere peildatum is overeengekomen in bijvoorbeeld een convenant. Omdat de waarde van een kapitaalverzekering altijdkapitaal oploopt naarmate er tijd voorbij gaat, kan het vaststellen van een peildatum een probleem worden. Een van de partners kan de datum van de boedelverdeling gaan rekken met de bedoeling zo meer geld op te strijken bij de verdeling.
Staat de datum vast dan kunnen de waardes van de verzekeringen verdeeld worden bij de boedelverdeling. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of staar de polis op beide namen in de huwelijkse voorwaarden, dan zijn er bij levensverzekeringen 3 verdelingsmogelijkheden:

  • De levensverzekering wordt aan een van beide toebedeeld en de ander krijgt de helft van de afkoopwaarde in de vorm van een vordering van degene die de verzekering aanhoudt.

  • De verzekering wordt gesplitst. In dat geval zet een van de oorspronkelijke verzekeringnemers de verzekering voort voor de helft van de waarde. De andere helft wordt overgedragen aan de ander.

  • Je verdeelt de levensverzekering via een zogeheten aanpassing van begunstiging. Je houdt de verzekering in stand, maar de helft van de opgebouwde waarde tot aan de peildatum blijft zoals die voor beide partijen op dat moment lag. Mocht je als begunstigde komen te overlijden dan gaat jou helft via begunstigingsvoorwaarden, vrijwel automatisch naar je erfgenamen. Voor de ander geldt dat hij of zij begunstigde is voor zijn of haar helft, en voor het deel dat na de scheiding wordt opgebouwd. Zijn of haar deel gaat ook bijna altijd over naar de erfgenamen. Bij deze wijze van verdeling moet je nog wel successierecht(belasting over erfenissen) betalen.

Lees meer over verzekeringen.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen