Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Verdeling van Goederen < Pensioen < Overige regelingen

Overige Pensioen regelingen bij scheiding

Hoe zit het met de verdeling van lijfrente, levensverzekeringen en kapitaalverzekeringen? Lijfrentepolissen, spaarhypotheekpolissen, spaarverzekeringen, levensverzekeringen en de vele varianten die hiervan zijn horen allemaal tot de categorie levensverzekeringen. De polis van levensverzekering wordt in de Wet Inkomstenbelasting 2001,  op een speciale fiscale manier behandeld. Bij een scheiding en deling is er een reëel gevaar van fiscale sancties. Bij verdeling van polissen is het van belang om de strenge regels goed na te leven. Deze specifieke regels worden bepaald door:
  • de soort levensverzekering
  • de datum waarop deze polis is afgesloten
  • het verloop van de polis tot het moment van scheiden
  • de soort relatie die er geldt voor de scheiding tussen de beide partners
Een aangenomen adviseur moet de bovenstaande elementen goed analyseren voor een polis verdeeld wordt.  Een alternatief voor het splitsen van polissen is om de waarde van een polis te verrekenen met de totale boedel. De waarde van de totale boedel of de het bedrag cash geld moet hier wel groot genoeg voor zijn. Zomaar de verzekeringsmaatschappij vragen de polis te splitsen kan leiden tot problemen. Verzekeringsmaatschappijen hebben onvoldoende zicht om de totale omstandigheden van de scheiding en deling te bevatten. Het is zeer verstandig om voor een gekwalificeerde adviseur te zorgen de je bij kan staan in deze moeilijke situatie.

Lees hier meer over pensioenen.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen