Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Verdeling van Goederen < Huurhuis

Huurhuis en scheiding

Wie mag er in het huis blijven wonen?

Bij echtscheiding kan degene die de kinderen voornamelijk verzorgt de meeste aanspraak maken op de huurwoning. Zo oordeelt de rechter in het algemeen als zo'n zaak wordt voorgelegd. Als de scheidende ouders allebei evenveel taken op zich nemen voor verzorging van een kind dan kunnen jullie proberen om urgentie tete huur krijgen voor de ouder die het huurhuis zal verlaten. Zijn er geen kinderen in het spel en maken allebei de partners aanspraak op de huurwoning dan zal er afweging gemaakt moeten worden wie er het meeste belang bij heeft om in het huurhuis te blijven. Jullie kunnen een advocaat om advies vragen, die weet vast wat de mogelijkheden zijn. Als eerste wordt echter aangeraden om te proberen er samen uit te komen, dat kan een hoop tijd en moeite schelen.
Maakt het nog uit wie de hoofdhuurder is?

Nee. Als je partner hoofdhuurder is van het huis dan ben jij ook altijd medehuurder. Als jij het huis van de rechter krijgt toegewezen dan word jij natuurlijk de hoofdhuurder.
Als jij in het huurhuis gaat blijven, waar moet je dan goed op letten?

Je doet er verstandig aan om het huurcontract meteen op jouw naam te laten zetten als de scheiding officieel is. Een grondige inspectie van het huis kan ook geen kwaad om eventuelehuis technische gebreken te noteren en wat de kosten zijn voor herstel. Je kunt samen proberen te overleggen wie daar verantwoordelijk voor is. Lukt dit niet dan zal je een advocaat moeten ingeschakelen overleggen wie daar verantwoordelijk voor is. Het huis moet in goede condititie zijn.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen