Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Scheidingsvormen
Welke vormen van scheiding zijn er?

Normale echtscheiding
gebroken ring

bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die jij en je partner hebben zullen worden verbroken. Je kunt natuurlijk wel daarna opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed is een oplossing als iemand om godsdienstige of financiële redenen geen echtscheiding wil.
Ben je gescheiden van tafel en bed en wil je nu definitief uit elkaar, dan kun je de rechter vragen om het huwelijk te ontbinden. Na de ontbinding van het huwelijk is deze definitief geëindigd en kunnen jij en je ex-partner opnieuw trouwen of een  geregistreerd partnerschap aangaan.

Flitsscheiding
flitsscheiding

In de wet is bepaald dat een huwelijk kan worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. Daarvoor is het voldoende dat men zich meld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de partijen. De omzetting vind plaats door het opmaken van de akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand in het register van geregistreerde partnerschappen, hierdoor eindigt het huwelijk. Vervolgens kan het geregistreerd partnerschap worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

Zowel voor de omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap, als de beëindiging met wederzijds goedvinden is het inschakelen van de rechter niet nodig. De echtgenoten/partners doen er genoeg aan om zich te wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wel dient de beëindigingsovereenkomst tenminste door een advocaat of een notaris ondertekent te worden. Op deze wijze zou een huwelijk zelfs binnen een dag kunnen worden beëindigd.

Weliswaar maakt de flitsscheiding een snelle ontbinding van het huwelijk mogelijk, maar door middel van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan ook op korte termijn (enkele weken) ontbinding van het huwelijk worden bereikt. Hiervoor hoef je dus niet de oneigenlijk route via het geregistreerd partnerschap te volgen.

Nietig verklaren van het huwelijk

In tegenstelling tot de echtscheiding en de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, leidt de nietigverklaring niet tot de verbreking van het huwelijk, maar houdt dezebeslissen door rechter verklaring in dat het huwelijk nooit heeft bestaan. Nietigverklaring van het huwelijk komt zelden voor.

Enkele gevallen waarin nietigverklaring kan worden gevorderd zijn:

 • De andere echtgenoot was nog met een ander getrouwd.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand was niet bevoegd.
 • De vereiste getuigen waren niet bij de huwelijkssluiting aanwezig.
 • Het huwelijk is onder ernstige bedreiging gesloten.
 • Een van de echtgenoten was geestelijk gestoord, hij mag nietigverklaring vorderen zolang hij nog niet zes maanden met de ander heeft samengewoond nadat de gestoordheid was opgehouden.
 • Een van de echtgenoten had nog niet de voor het huwelijk vereiste minimumleeftijd bereikt, tenzij de leeftijd inmiddels in bereikt of de te jonge vrouw zwanger is geworden.
 • De vereiste toestemming van een derde (ouder of curator) niet aanwezig is.
 • Er een te nauwe relatie van bloed- of aanverwantschap aanwezig is.
 • Er sparen was van een schijnhuwelijk, dit bij bijvoorbeeld toelating krijgen tot Nederland.

Enkele gevallen waarin nietigverklaring niet kan worden toegepast zijn:

 • De andere echtgenoot blijk geestelijk gestoord te zijn.
 • Er heeft nooit geslachtsgemeenschap plaatsgevonden.
 • De man is impotent en de vrouw krijgt een kind van een ander.
 • Geslachtsgemeenschap is niet mogelijk door de gesteldheid van de man of de vrouw.

In deze en andere gevallen moet men echtscheiding vorderen, wanneer men het huwelijk wil beëindigen.

De gevolgen van nietigverklaring zijn:

 • Er is nooit gemeenschap van goederen geweest, dus boedelscheiding is niet nodig.
 • Er is geen alimentatieplicht jegens degene met wie men gehuwd is geweest.
 • Er zijn geen erfrechtelijke aanspraken op de ander.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen