Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Rechten en Plichten
Welke rechten en plichten zijn er in een huwelijk?

De huwelijkse staat bestaat uit allerlei rechten en plichten. Echtgenoten dienen elkaar trouw te zijn en waar nodig hulp te geven. Zij zijn verplicht om elkaar financiële hulp te geven. De verplichting om samen te wonen is er niet meer. Om de financiële rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden te regelen zit in het huwelijksvermogensrecht wat regelt hoe de bezittingen verdeeld zijn. Zo kan men de eigendommen compleet gescheiden houden of een beperkte gemeenschap van goederen hebben, of uiteraard, een volledige gemeenschap van goederen.

Regelingen hiervoor moeten bij de notaris worden opgesteld. Dit heet huwelijkse voorwaarden. Het op schrift stellen hiervan kan gunstig zijn voor de toekomst als een van beide een eigen bedrijf heeft of zal krijgen, uit voorzorg vanwege het risico van echtscheiding, of uit erfrechtelijke redenen. Wanneer er niets geregeld wordt voor het huwelijk is er automatisch gemeenschap van goederen. Het huwelijk eindigt door het overlijden van een van de partners of door echtscheiding of bij omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen