Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Verdeling van Goederen < Voorlopige voorziening
Tijdens of na het scheiden moet er een (voorlopige) voorziening getroffen worden om zaken tijdens of na de scheiding te regelen, welke voorzieningen zijn dit?

Voorlopige voorzieningen

Een scheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Het duurt in de regel minstens drie maanden voordat er een uitspraak over de scheiding is, bij een gemeenschappelijk verzoek meerdere weken. Tenminste als je partner en jij al overal afspraken over hebben gemaakt. Als je partner en jij het niet eens zijn over de dingen die moeten worden geregeld, kan het zelfs meer dan een jaar duren. Je kan het bijvoorbeeld niet eens zijn over het gezag over de kinderen of over de verdeling van de boedel. Het kan dan wenselijk zijn dat er een voorlopige voorziening wordt getroffen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over die dingen waar u het niet eens over kunt worden.

Zo'n beslissing van de rechter over een voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de procedure. Van een uitspraak over een voorlopige voorziening kan je niet in hoger beroep gaan. Je kan een voorlopige voorziening via je advocaat vragen. Je kan dit tijdens de scheidingsprocedure doen, maar ook voordat de scheidingsprocedure is gestart. In het laatste geval moet je wel binnen een maand, nadat de voorziening is getroffen, het scheidingsverzoek bij dezelfde rechtbank indienen. Anders verliest de voorlopige voorziening haar geldigheid.

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor onder andere:

  • Toewijzing van de echtelijke woning.

  • Bevel tot beschikbaarstelling goederen voor dagelijks gebruik.

  • Toevertrouwen van minderjarige kinderen

  • Vaststelling van alimentatie voor minderjarige kinderen

  • Vaststelling van alimentatie voor de andere echtgenoot.

Toewijzing van de echtelijke woning.
De rechter kan bepalen dat een van de echtgenoten gerechtigdwoningen zal zijn tot het gebruik van de echtelijke woning met bevel dat de andere echtgenoot die woning dient te verlaten en deze verder niet meer mag betreden.
Is met betrekking tot de toewijzing van de echtelijke woning geen voorziening getroffen, dan hebben beide echtgenoten daartoe vrije toegang. In de praktijk komt het voor dat er andere sloten op de deuren worden geplaatst en de toegang feitelijk verhinderd wordt. Als dit gebeurd mag je zelfs inbreken in je eigen huis om je bezittingen op te halen. Raadzaam is wel de politie hierbij te waarschuwen om ongeregeldheden te voorkomen.

Bevel tot beschikbaarstelling goederen voor dagelijks gebruik.
Beide echtgenoten kunnen een voorziening aanvragen die het dagelijks gebruik van de goederen omvatten. Dit geld ook voor de goederen die nodig zijn voor dagelijks gebruik van de kinderen. Hiermee kan gedacht worden aan kleding, sieraden, persoonlijke papieren, toiletgerei, middelen voor beroepsuitoefening, enz.

Toevertrouwen van minderjarige kinderen.
De rechter kan bepalen aan wie de van de echtgenoten de minderjarige kinderen worden toevertrouwd. Ook kan hij een bedrag vaststellen dat de andere echtgenoot moet betalen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Tenslotte kan er ook een omgangsregeling worden tussen het kind en de echtgenoot aan wie het kind niet is of zal worden toevertrouwd.
Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat aan wie de kinderen niet toevertrouwd worden niet het ouderlijk gezag daarover verliest.

Vaststelling van alimentatie voor minderjarige kinderen.
Omdat de rechter nu voor het eerst te maken krijgt met de financiële positie van het gezin en zijn beslissing voor een lange tijd van kracht kan zijn, is het nuttig dat de rechter zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over zowel de inkomsten en de bijzondere uitgaven, bezittingen en schulden. Blijkt achteraf dat de rechter is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, dan kan het bedrag worden gewijzigd. Dit houd ook in dat als er een te laag inkomen is opgegeven het opgelopen verschil ineens moet bijbetaald worden.

Vaststelling van alimentatie voor de andere echtgenoot.
De rechter kan het bedrag bepalen dat de ene echtgenoot moet betalen voor het levensonderhoud van de andere echtgenoot. Hiervoor geld nagenoeg hetzelfde als de regeling met betrekking tot de alimentatie voor de kinderen.

Duur voorlopige voorziening.
De werking van de voorlopige voorziening vangt aan op de dag van de dagtekening, tenzij de rechter een eerdere of latere aanvangsdatum heeft vastgesteld. De wetgever heeft ernaar gestreefd dat de voorlopige voorzieningen goed aansluiten op de definitieve voorzieningen na scheiding. Dit houd in dat als de voorlopige voorziening overloopt in de definitieve en dan van kracht blijft.


Convenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?
Als je gaat scheiden, is de belangrijkste vraag of je het eens kunt worden over dingen als alimentatie, de verdeling van de spullen, bezittingen en schulden en je pensioen. Bovendien moet je een regeling voor de kinderen afspreken. Wie krijgt het gezag? En hoe loopt de financiële bijdrage van de partner?

De afspraken die jullie daarover maken, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een overeenkomst tussen jou en je partner, die alleen opgesteld mag worden door een notaris of advocaat. De afspraken die erin staan mogen niet tegen wettelijke regels ingaan. En als je op gemeenschappelijk verzoek wilt scheiden, zal de rechter een echtscheidingsconvenant eisen. Als je het echtscheidingsconvenant eenmaal klaar hebt, is de echtscheiding vaak snel afgerond. 

Hoe belangrijk is zo’n document?
Dit document vormt de basis van je nieuwe toekomst. Het is dus reuze belangrijk dat je samen met je mediator of echtscheidingsbemiddelaar goed nadenkt over wat er in moet komen te staan. Door zorgvuldig te werk te gaan voorkom je dat je jezelf later af gaat vragen of je het wel goed aangepakt hebt. Bovendien geeft het voor de toekomst een goed gevoel dat je afspraken gemaakt hebt waar je helemaal achter kunt staan.
Vooral als het gaat over de kinderen is het heel belangrijk dat jij en je partner het eens zijn over de afspraken in het convenant. Want je moet als ouders nog jaren samenwerken op basis van de afspraken in het echtscheidings-convenant.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen