Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Rechten en Plichten
Vanaf welke leeftijd is het toegestaan om te trouwen?


Trouwen is alleen toegestaan als beide partners 18 jaar of ouderjonge bruid en bruidegom zijn. Zijn beide partners 16 of 17, dan mogen zij ook trouwen, mits blijkt uit een doktersverklaring dat de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen. Op jongere leeftijd trouwen is alleen mogelijk met ontheffing van de Minister van Justitie om belangrijke redenen.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen