Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Rechten en Plichten

Rechten en Plichten

Welke rechten en plichten zijn er in een huwelijk?

De huwelijkse staat bestaat uit allerlei rechten en plichten. Echtgenoten dienen elkaar trouw te zijn en waar nodig hulp te geven. Zij zijn verplicht om elkaar financiële hulp te geven. De verplichting om samen te wonen is er niet meer. Om de financiële rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden te regelen zit in het huwelijksvermogensrecht wat regelt hoe de bezittingen verdeeld zijn. Zo kan men de eigendommen compleet gescheiden houden of een beperkte gemeenschap van goederen hebben, of uiteraard, een volledige gemeenschap van goederen.

Regelingen hiervoor moeten bij de notaris worden opgesteld. Dit heet huwelijkse voorwaarden. Het op schrift stellen hiervan kan gunstig zijn voor de toekomst als een van beide een eigen bedrijf heeft of zal krijgen, uit voorzorg vanwege het risico van echtscheiding, of uit erfrechtelijke redenen. Wanneer er niets geregeld wordt voor het huwelijk is er automatisch gemeenschap van goederen. Het huwelijk eindigt door het overlijden van een van de partners of door echtscheiding of bij omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap.

Vanaf welke leeftijd is het toegestaan om te trouwen?


Trouwen is alleen toegestaan als beide partners 18 jaar of ouderjonge bruid en bruidegom zijn. Zijn beide partners 16 of 17, dan mogen zij ook trouwen, mits blijkt uit een doktersverklaring dat de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen. Op jongere leeftijd trouwen is alleen mogelijk met ontheffing van de Minister van Justitie om belangrijke redenen.

De notaris

Een notaris is een gespecialiseerd jurist die mensen in elke fase van hun dagelijks leven informeert, of het nu om familiezaken als huwelijk, echtscheiding of overlijden gaat of om economische aangelegenheden als de aan- en verkoop van een huis of bedrijf. Een notaris is een adviseur, maakt akten op en is onpartijdig, zelfs als hij door een van de twee is ingehuurd moet hij volledig neutraal blijven. Een notaris heeft een beroepsgeheim en mag daarom niet aan derden doorgeven wat hem onder geheimhouding is toevertrouwd. De wet stelt voor een aantal overeenkomsten en rechtshandelingen een notariële akte verplicht. De verplichting voor de inschakelen van een notaris geld voor formaliteiten als:notaris

  • Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden
  • Het maken of wijzigen van een testament
  • Het overdragen van onroerend goed
  • Het verlenen en doorhalen van hypotheken
  • Het oprichten of wijzigen van de statuten van een NV of een BV met beperkte aansprakelijkheid.
Verder kun je een notaris inschakelen voor het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst, het opstellen van een akte van verdeling (dit laatste kan ook door een advocaat gebeuren), het doen en aannemen van schenkingen en de verdeling van erfenissen.

Met veel van deze zaken kin je tijdens een scheiding te maken krijgen. Een advocaat bereidt zaken voor in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant, de notaris handelt de gemaakte afspraken of rechterlijke vonnissen, juridisch en administratief af in de akte van verdeling. In een akte van verdeling worden afspraken als de toebedeling van het huis, de splitsing van de levensverzekering of het opzeggen van een hypotheek definitief afgewikkeld. Een notaris verzorgt ook zaken die rechtstreeks met de akte te maken hebben, zoals inschrijving in registers van onroerend of NV's en BV's. De notaris is vrijwel altijd het eindstation in een echtscheidingsprocedure.

Niet tevreden over je notaris?
Niet iedereen is tevreden over zijn advocaat en dat kan ook gebeuren bij een notaris. Misschien vind je dat het allemaal te lang duurt of krijg je weinig dan wel slechte informatie. Probeer dit dan eerst met je notaris te bespreken, als je er dan niet uit komt dan is het verstandig een second opinion te vragen bij een andere notaris. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Kamer van Toezicht. De Kamer van Toezicht is de instantie die het wettelijk tuchtrecht toepast zoals dat geregeld is in de Notariswet. Voor juridisch problemen of voor vergoeding van eventuele schades kun je niet terecht bij de kamer van toezicht kun je niet terecht bij de Kamer van Toezicht maar moet je naar de gewone rechter.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen