Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Procedure

Procedure bij echtscheiding

Het verloop van de procedure in stappen.

De wet noemt als enige reden voor echtscheiding 'duurzame ontwrichting van het huwelijk. Deze reden is zo breed dat de rechter een verzoek tot ontbinding bijna altijd inwilligt. De aanvrager van de scheiding hoeft in feite niets anders te doen dan een advocaat in te schakelen. Deze regelt de verdere juridische afhandeling. De gehele procedure gaat als volgt.

  1. Wie het huwelijk wil ontbinden neemt zo snel mogelijk contact op met een advocaat. Alleen de advocaat kan de scheiding aanvragen bij de rechtbank in het arrondissement, door middel van een verzoekschrift. Een bureau voor rechtshulp zorgt snel (in crisissituaties zelfs dezelfde dag) voor een advocaat. Wanneer je de advocaat niet kunt betalen, zorgt het bureau voor rechtshulp er voor een. Ook dan moet de aanvrager toch nog griffierechten en een eigen bijdragen betalen. Al met al kan dat oplopen tot enkele honderden euro's, dit afhankelijk van je financiële situatie.

  2. De advocaat stuurt het verzoek eenzijdig (van een partner) of gemeenschappelijk (van beide partners) naar de rechtbank. De advocaat stuurt een kopie van een eenzijdig verzoek binnen 14 dagen via een deurwaarder naar de andere partner.

  3. Als de partner in wil gaan tegen het verzoekschrift, moet hij of zij dat doen binnen 6 weken via de advocaat, door een schriftelijk verweer in te dienen bij de rechtbank. Eenscheiden verweer heeft vaak betrekking op financiële zaken, zoals de verdeling van het opgebouwde pensioen. Wanneer de partner niet reageert, heeft hij of zij geen invloed op het verdere verloop van de scheidingsprocedure en de bijkomende gevolgen hiervan.

  4. Omdat een scheidingsprocedure veel tij in beslag neemt (een gewone, probleemloze scheiding duurt snel een half jaar) kan de rechter voorlopige voorzieningen treffen. Beide partners kunnen dit vragen aan de rechten.

  5. Zodra de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maken de voorlopige voorzieningen plaats voor nevenvoorzieningen. Dit zijn bepalingen die een blijvend karakter hebben. Hieronder vallen onder andere het gezag over de kinderen en de verdeling van de boedel.

  6. De definitieve uitspraak/beschikking van de rechtbank wordt persoonlijk overhandigd aan de aanvrager(s). Nu is het huwelijk nog niet ontbonden. Pas als de echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister van de burgerlijke stand is ingeschreven waar het huwelijk gesloten is, is het huwelijk ontbonden. Het termijn voor inschrijving is maximaal een halfjaar. De advocaat zorgt dat dit gebeurd.

  7. Wanneer een van de ex-echtgenoten het niet eens is met de inhoud van de uitspraak/beschikking, is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Dit moet wel binnen 2 maanden dat de schikking is gegeven gebeuren.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen