Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Hertrouwen

Hertrouwen

Verzoening / hertrouwen

Bij scheiding van tafel en bed
De scheiding van tafel en bed wordt ongedaan gemaakt wanneer de echtgenoten zich met elkaar verzoenen. De gevolgen van het huwelijk herleven alsof er geen scheiding heeft plaatsgevonden.verzoening De hoge raad heeft eens gezegd, dat wanneer de betrokkenen weer gaan samenwonen gedurende een enige tijd, dus niet voor een korte periode, dan kan in het algemeen verzoening worden aangenomen. Een verzoening geld als deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Kinderen die na de scheiding van tafel en bed al dan niet voor de verzoening worden geboren, gelden als wettige kinderen van beide ouders. In beginsel herleeft het gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen.
Ook is het geval dat als iemand gescheiden is van tafel en bed niet met een ander kan trouwen, daarvoor is eerst een ontbinding van het huwelijk na scheiding tafel en bed nodig, of scheiding als verzoening heeft plaatsgevonden.

Bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding tafel en bed
Na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding tafel en bed kunnen vroegere echtgenoten met elkaar hertrouwen. Vroeger gold hiervoor een wachttermijn van een jaar, maar die is afgeschaft. Ook de beperking dat men eenmaal met elkaar kon trouwen is vervallen.
herleven alle gevolgen van het huwelijk alsof er geen scheiding heeft plaatsgevonden. De geldigheid van tussentijds verrichte handelingen worden beoordeeld naar het tijdstip van deIndien de gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen, handeling. Ook blijft het huwelijksgoederenregime ongewijzigd. Het is dus niet zo, dat echtgenoten die buiten gemeenschap van goederen waren gehuwd, nu automatisch in algehele gemeenschap huwen wanneer zij geen huwelijkse voorwaarden opstellen. Wil men een ander huwelijksgoederenregime, dan is er toestemming nodig van de rechtbank.vezoening
In principe herleeft het gezamenlijk gezag van de kinderen. Dit heeft wel enkele uitzonderingen. De echtgenoot voor wie het gezag niet herleeft kan de rechtbank verzoeken hem daarmee te belasten en dit verzoek wordt slechts afgewezen indien er grote vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van de kinderen zouden worden verwaarloosd.
Zowel de man als de vrouw kunnen na de scheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed direct met een ander trouwen. Er is geen wachttijd. Een wachttijd is er alleen nog, indien het huwelijk is geëindigd doordat de man is overleden.
De vrouw die hertrouwd, of gaat samenleven met een andere man, moet er rekening mee houden dat daardoor alle aanspraken op alimentatie voor zichzelf van de voormalige echtgenoot definitief verliest. Voor de man zou hertrouwen een ander invloed kunnen hebben op de omvang van de door hem verschuldigde alimentatie.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen