Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Vormen v/h huwelijk I
Er zijn een aantal verschillende soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk, welke zijn dit?

Deze huwelijkse voorwaarden zijn onder te verdelen in drie verschillende soorten. Dit zijn koude uitsluiting, beperkte gemeenschap en het verrekenbeding. Aan elke soort zitten voor- en nadelen. Meestal wordt het een mengvorm van deze drie soorten. Dit komt omdat iedereen natuurlijk specifieke wensen heeft of eigen redenen om bepaalde voorwaarden op te stellen.

A: Koude uitsluiting

Bij 'koude uitsluiting' is iedere vorm van een gemeenschappelijk inkomen of vermogen niet toegestaan.

Tussen de partners bestaat een minimum aan financiële banden. Wat hen aan elkaar bindt is de wettelijke verplichting om elkaar te voorzien de middelen (geld) om de kosten van de huishouding te bekostigen. Komt het tot een scheiding dan hoeft er ook niets verdeeld te worden. Het nadeel hiervan is dat tot een oneerlijke verdelingen kan leiden als een van de partners geen inkomsten heeft. Volledige 'koude uitsluiting' komt tegenwoordig steeds minder voor. In de meeste gevallen pakt dit nadelig uit voor de vrouw.

B: Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er een gemeenschappelijk deel en en een privédeel. De inboedel is dan gemeenschappelijk deel en overige spullen zijn dan dan  privébezit van partners. Er is ook de mogelijkheid om wel alle goederen van de inboedel te delen en slechts een aantal zaken (eigendommen van voor het huwelijk) te scheiden. Schenkingen en het erven van dingen vallen dan daarbuiten.

Het kan wel lastig zijn om bij te houden wat prive is en wat gemeenschappelijk. In praktijk komt het niet vaak meer voor dat men voor deze vorm kiest. De wetgeving is inmiddels zodanig dat de beperkte gemeenschap van goederen automatisch vast staat.

C: Periodiek verrekenbeding

Bij verrekenbedingen is er sprake van alleen privévermogen, net als bij de koude uitsluiting. De periodieke verrekenbeding komt men overeen na een bepaalde periode, vaak een jaar, het overgebleven vermogen of verdiend geld bij elkaar op te tellen en dan eerlijk te delen. Hierdoor hebben de echtgenoten een vordering op het vermogen van de ander. Dit is alleen zo als er uberhaupt wat overblijft. Als een van de partners schulden heeft hoeven deze niet door de andere betaald te worden. Aan het begin van het volgende jaar begint men weer opnieuw.
In praktijk betekent dit dat de inkomsten van beide partners gedurende het jaar op een gedeelde rekening te storten en daar alle uitgaven van te betalen. Die bankrekening is dan mede-eigendom van allebei. Na het jaar kan dan de bovenstaande verdeling van het saldo plaatsvinden.

Deze situatie komt nog maar weinig voor. Als er na een jaar geen verrekening plaatsvindt kan deze (na afloop van het huwelijk of na het verstrijken van afgesproken termijn van een aantal jaren) ook niet meer geclaimed worden en zal dus vervallen. Als bij een eventuele scheiding een partner geen inkomen heeft en er tijdens het huwelijk nooit een verrekening heeft plaatsgevonden dan zal deze partner geen recht meer hebben op geld. Omdat dit vrij oneerlijk en na afloop geen uitzonderingen meer mogelijk zijn kiezen steeds minder mensen voor deze vorm.

D: Finaal verrekenbeding

Bij finaal verrekenbeding worden alle eigendommen van een echtpaar gelijk verdeeld bij een scheiding, net zoals bij gemeenschap van goederen. Deze vorm van verrekenbeding komt vaak voor als extra op de bovengenoemde vormen/voorwaarden. Als voor het het huwelijk blijkt dat een van de partners een nog ander bezit heeft (bijvoorbeeld een eigen bedrijf) zal dit er buiten vallen.

 

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen