Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Advies bij scheiding

Advies bij scheiding

Advocaat/mediator

Als er tijdens de scheiding allerlei conflicten ontstaan en het nietbemiddeling lukt om tot goede afspraken te komen kan het zinvol zijn een erkende echtscheidingsbemiddelaar (ook wel mediator) in te schakelen. Een echtscheidingsbemiddelaar is een advocaat, notaris, psycholoog of maatschappelijk werker die erin is getraind vastgelopen overleg tussen partners weer op gang te brengen en eventuele emotionele problemen aan te pakken die aan de basis kunnen liggen van deze conflicten.

Doel echtscheidingsbemiddelaar
Primair doel van echtscheidingsbemiddeling is twee partijen met een conflict over hun scheiding op z'n manier tot elkaar te brengen dat ze tot afspraken kunnen komen. Ondanks de tegenstrijdige belangen is er een gemeenschappelijk belang en dat is het huwelijk voor beiden op een acceptabele manier te beëindigen. Het spreekt voor zich dat bemiddeling alleen kans heeft van slagen als beide partijen de wil hebben tot een oplossing te komen.

Wanneer kun je een bemiddelaar inschakelen?

Een bemiddelaar kun je op ieder moment van het scheidingsproces inschakelen. Voor aanvang van de procedure, als nog geen van beide een advocaat heeft, maar ook als de scheiding al een tijd aan de gang is en zelfs als de feitelijk echtscheiding al achter de rug is maar beide partijen nog eenbemiddeling conflict hebben over bijvoorbeeld alimentatie, boedelverdeling of omgangsregelingen met de kinderen. Je kunt ook met je eigen advocaat naar een bemiddeling sessie gaan. Als bemiddeling mislukt. Als de bemiddelaar het niet lukt om beide partijen tot afspraken te laten komen, zullen beide partijen een nieuwe advocaat in de armen moeten nemen. De bemiddelaar mag niet meer optreden als advocaat van een van de twee, omdat deze vertrouwelijke informatie bezit over de andere partij.

Voordelen bemiddeling.
Scheiden gaat sneller, omdat informatie-uitwisseling sneller en rechtstreeks gaat. Briefwisseling tussen advocaten verloopt doorgaans traag. Bemiddeling is duur, maar een juridisch gevecht waarbij ieder een advocaat in de arm neemt is meestal veel duurder. Er hoeft maar een bemiddelaar i.p.v. Twee advocaten betaald te worden. Bemiddeling kan leed voorkomen. Bemiddeling is gericht op herstel van communicatie, een gevecht via advocaten verminderd de rechtstreekse communicatie. Oplossingen zijn vaak gemakkelijker te accepteren als je zelf actief betrokken bent bij de totstandkoming hiervan.

Nadelen bemiddeling.
Nauwelijks controle achteraf door de rechter omdat deze de afspraken die opgenomen zijn in het convenant bijna blind over neemt. Als een van beide zwakker is bij de bemiddeling, kan dat doorwerken in de onderhandelingen en zo ongunstig uitpakken voor de zwakkere. De rechter gaat achteraf niet na of de gemaakte afspraken eerlijk zijn.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen