Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Over de Kinderen < Naamswijziging

Scheiding en naamswijziging

Wanneer kan je de achternaam van je minderjarige kind wijzigen.
  • Na je scheiding, dan kan het kind de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt,

  • Als je partner waarmee je je kind opvoedt en verzorgt niet de ouder van het kind is. Je kind kan dan de naam van je partner krijgen.

  • Als je kind wordt verzorgd en opgevoed door pleegouders. Je kind kan dan de naam van de pleegouder krijgen.

Hoe gaat de naamswijziging in zijn werk:
Indienen verzoek tot naamswijziging. Een verzoek tot naamswijziging moet worden gedaan door degene die het ouderlijk gezag heeft over het kind, samen met de persoon wiens naam het kind moet krijgen. Als beide ouders het gezag over het kind hebben, moeten zij beide het verzoek ondertekenen om de achternaam van een kind te wijzigen. Als een van de ouders dit niet doet, kan het verzoek afgewezen worden.

Verplichte verzorgingstermijn
De ouder die zijn naam aan de minderjarige wil geven, moet dit kind drie of vrijf jaar voor het verzoek tot naamswijziging hebben verzorgd en opgevoed. De verzorgingstermijn is drie jaar voor kinderen boven de 12 jaar. Voor jongere kinderen geldt de termijn van vijf jaar. Als je meer kinderen hebt en een is er jonger dan 12, geld voor al je kinderen een termijn van vijf jaar.

Voorwaarden naamswijziging kinderen jonger dan 12 jaar
Een verzoek tot naamswijziging van een kind jonger dan 12 jaar kan alleen worden toegewezen als beide ouders daarmee instemmen. Weigert een van de ouders in te stemmen, dan kan het verzoek om naamswijziging in principe niet worden toegewezen. Hier zijn drie uitzonderingen op.

  • De weigerende ouder, van wie het kind de naam draagt, is strafrechtelijk veroordeeld voor het plegen van misdrijven tegen het kind.

  • De weigerende ouder is door de rechter ontzet uit het ouderlijk gezag.

  • De weigerende ouder heeft niet of nauwelijks samengeleefd met het kind voor de verzorgingstermijn van vijf jaar. De verzoekers moeten aantonen dat de ouder niet meer dan een vierde deel van de periode voor de termijn in gezinsverband met het kind heeft geleefd.

Voorwaarden naamswijziging kinderen van 12 jaar en ouder
Zijn je kinderen 12 jaar of ouderen dan is hun wil doorslaggevend. Het verzoek tot naamswijziging wordt ingewilligd als je kind daar zelf mee instemt. Weigert een van de ouders in te stemmen met het verzoek. Dan wordt de naamswijziging alleen toegewezen wanneer je kind bij zijn instemming blijft.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen