Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Over de Kinderen < Ouderlijke macht

Verdeling van de ouderlijke macht

Hoe zit het met de (wettelijke) verantwoordelijkheid voor je kinderen?

Sinds 1 januari 1998 geldt in Nederland het uitgangspunt dat je na de scheiding samen het ouderlijk gezag over jullie kinderen blijft houden. Jullie blijven beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen en jullie nemen samen alle belangrijke beslissingen. 

Kan een van de ouders alleen het gezag over een kind krijgen?

In de wet staat dat er een uitzondering mogelijk op de regel dat ouders na scheiding samen het gezag over hun kinderen behouden. Op het verzoek van een van de ouders (of een kind van 12 jaar of ouder) kan de rechter besluiten het gezamenlijke gezag te beëindigen en het aan een van de ouders over te dragen. Er moeten voor de rechter wel goede redenen zijn om dit te doen.
Kan dit ouderlijk gezag ook nog gewijzigd worden?

Ouderlijk gezag kan altijd gewijzigd worden. De beslissing van de rechter geldt altijd voor de situatie waarin het kind zich op dat moment bevindt. Deze situatie kan veranderen, waardoor het beter is om het gezamenlijk gezag om te zetten in een-oudergezag of als er al een-ouder gezag was de andere ouder het gezag te laten overnemen. Voor een wijziging moet je je een verzoek indienen bij de rechtbank, hier zal je natuurlijk een advocaat voor nodig hebben.
In sommige gevallen is het beter dat het kind geen contact meer heeft met de een van de ouders, hoe gaat dat precies?


In bepaalde uitzonderingsgevallen kan het beter zijn voor een kind als het geen contact meer heeft met de andere ouder. In dit geval kan de ouder met het ouderlijk gezag de rechter vragen om het recht op omgang van de andere ouder te stoppen. De rechter doet dit alleen als:

  • het contact met de andere ouder slecht is voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • de andere ouder duidelijk niet geschikt is of niet in staat is tot omgang met het kind
  • het kind 12 jaar of ouder is en zwaarwegende bezwaren heeft tegen contact met de andere ouder
  • het contact met de ouder om andere redenen in strijd is met belangrijke belangen van het kind.
Co-ouderschap, hoe gaat dat?

Kinderen gaan na een scheiding bij een van beide ouders wonen. Hierop zijn de meeste regelingen in gebaseerd. Maar het kan dus ook anders. Als je kiest voor co-ouderschap, woont je kind om en om bij jou en je partner. Het aanvragen van bijvoorbeeld heffingskorting (belastingen) wordt daar wel wat ingewikkelder van.
  • De kinderbijslag die je van de SVB (Sociale verzekerings bank) krijgt zal in dit geval door de ouders gedeeld moeten worden.
  • De belastingdienst ziet het vrij zwart/wit. Een kind kan maar op een adres wonen dus krijgt slechts een van de ouders heffingskorting. Wat je wel kunt doen is combinatiekorting aanvragen bij de belasting. Zo krijgen jullie allebei een gedeelte van de korting.
  • Helaas zijn ook de huursubsidieregeling en de Wet Tegemoetkoming schoolkosten niet ingesteld op het co-ouderschap en zul je toch met je ex-partner tot overstemming moeten komen over de verdeling hiervan.

Schema's verdeling/ouder kind regelingen

Hieronder zijn een aantal handige schematische voorbeelden te vinden over de contactregeling. Als een van de ouders voor de scheiding hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van het kind droeg, zou de onderstaande regeling kunnen zorgen voor een regelmatig en overzichtelijk contact met de andere ouder (in dit geval de vader). Eventueel kan het kind op woensdag bij de vader blijven slapen.


 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Week 1.

M

M

V

M

M

M

M

Week 2.

M

M

V

M

V

V

V

Week 3.

M

M

V

M

M

M

M

Week 4.

M

M

V

M

V

V

V

Als het kind jonger is dan 18 maanden is het goed om het contact tussen vader en kind te verdelen in blokken van drie a vier uur. In een later stadium kunnen die blokken geleidelijk uitgebreid worden naar zes en acht uur, waarna toegewerkt kan worden naar een overnachting. Zo rond het derde jaar is overnachten geen probleem meer. Het kind moet zich wel bij beide ouders op zijn gemak voelen.

Schoolgaande kinderen en jongeren kunnen veel baat hebben bij een regeling zoals hieronder beschreven. Ze kunnen net zoveel tijd doorbrengen bij de een als bij de andere ouder en gemis van de andere ouder duurt nooit langer dan vijf dagen.

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Week 1.

M

M

V

V

M

M

M

Week 2.

M

M

V

V

V

V

V

Week 3.

M

M

V

V

M

M

M

Week 4.

M

M

V

V

V

V

V

Het volgende schema is het meest overzichtelijk. Soms is het voor een kind wel lang om een week de andere ouder niet te zien. Dat kan je bijvoorbeeld ondervangen door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden dat het kind een avond in de week bij de andere ouder gaat eten en er eventueel slaapt.

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Week 1.

V

V

V

V

V

V

V

Week 2.

M

M

M

M

M

M

M

Week 3.

V

V

V

V

V

V

V

Week 4.

M

M

M

M

M

M

M

Natuurlijk zijn er verschillende variaties mogelijk. Maar zeker vlak na de scheiding hebben kinderen duidelijkheid en regelmaat nodig. Een jaar na de scheiding bijvoorbeeld kan een omgangsregeling best veranderd worden. Kinderen zijn meestal slim genoeg om om te gaan met soms ingewikkeld lijkende regelingen.

Ouderlijk gezag bij overlijden

Oefenen beide ouders het gezag uit, en overlijdt een van hen, dan oefent de overlevende ouder verder alleen het gezag uit.
Is er spraken van dat een van de ouders het gezag heeft over het kind en deze overlijdt, dan bepaald de rechter dat de overlevende ouder of een derde met het gezag over de kinderen wordt belast. Dat geschiedt dan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de overlevende ouder of ambtshalve. De overlevende ouder heeft voorrang, en zijn verzoek wordt alleen afgewezen indien gevreesd wordt dat de kinderen verwaarloost zouden worden.

Ingeval na het overlijden van een van de ouders een voogd is benoemd kan de rechter altijd beslissen dit te wijzigen, zodat de overlevende ouder alsnog het gezag krijgt als hij daarvoor bevoegd is. Deze beslissing kan slecht worden genomen als de omstandigheden zijn veranderd of bij de benoeming van de voogd uitgegaan was van onjuiste of onvolledige gegevens.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen