Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding
Effect op kinderen

Home < Over de Kinderen < Gevolgen

Gevolgen scheiding voor de kinderen

Hoe vertellen aan kinderen

Met de kinderen over de scheiding praten is een van de moeilijkste dingen van het scheidingsproces. De manier waarop de ouders het eerste gesprek voeren bepaald vaak hoe de gesprekken in de toekomst zullen lopen. Ook zal het vertrouwen van de kinderen in de ouders hierdoor beïnvloed worden.
Het is erg belangrijk dat ouders en kinderen open kunnen praten over de scheiding. Dit kan alleen als de ouders de verantwoordelijkheid voor de scheiding volledig op zich kunnen nemen en zich goed voor kunnen bereiden op hoe ze het aan hun kinderen gaan vertellen. Ouders doen er goed aan om hulp van buitenaf te gebruiken. Als je overmand wordt door gevoelens is het moeilijk om verstandig te praten. Doorkind verscheurt foto aanwezigheid van een derde kun je makkelijker je meningsverschillen tot uiting brengen.

Ouders doen er goed aan een veilig kader voor de kinderen te scheppen wanneer ze over de scheiding gaan praten. En als er tussen de ouders veel verschillen van mening bestaan of als er een onenigheid is, is het beter dat maar een van de twee ouders het woord doet.
Het is zeker onverstandig om tegen je kind te zeggen: Het is beter voor jullie dat wij uit elkaar gaan, want dit zullen de kinderen nooit accepteren.

Hoe vaak krijgen kinderen in Nederland met een scheiding te maken?

Het blijkt dat ongeveer een op de zes kinderen in Nederland een scheiding mee zal maken in zijn of haar jeugd. Per jaar zijn er vele tienduizenden kinderen die in geconfronteerd worden met de scheiding van hun ouders.

Effect op kinderen in verschillende leeftijdscategorieën

Hoewel alle kinderen gemeenschappelijke behoeften ontwikkelen, zoals de behoefte om vertrouwen te hebben in anderen en in de wereld om zich heen zijn leeftijd en stadium van ontwikkeling bepalend voor de manier waarop zijn op een situatie reageren. Het reageren van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën is te vinden onder: Effect op kinderen.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen