Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding
Gevolgen
Ouderlijke macht
Nuttige tips
Naamswijziging
Omgangsregeling

Home < Over de Kinderen

Over de Kinderen

Ieder kind heeft recht op een goede verzorging en een goede opvoeding. Ook heeft ieder kind recht op contact met allebei de ouders. Dit betekent dus dat kinderen behalve voedsel, kleding, onderwijs en huisvesting vooral veel aandacht en liefde van hun ouders nodig hebben. Ouders dienen hun best te doen om daar voor te zorgen. Tijdens het huwelijk hebben zij samen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen, het ouderlijk gezag.

Kinderen zijn de grootste slachtoffers van een echtscheiding. Zijscheiden en kind hebben namelijk geen schuld aan de scheiding, maar de scheiding heeft toch vaak een negatief effect heeft op hun welzijn. De ouders zullen daarom tijdens de echtscheidingsprocedure alle moeite moeten doen om het verdere contact met de kinderen goed te regelen.

Een ander aspect is dat de ruzie tussen ouders onderling vaak via de kinderen uitgespeeld wordt. De afwikkeling van overige zaken, onder meer de verdeling van woning en inboedel, raakt de kinderen natuurlijk ook. De consequentie van een echtscheiding is namelijk dat de vader of moeder gaat verhuizen of dat beide ouders een nieuw huis krijgen. Voor de meeste kinderen is het pijnlijke ervaring om hun huis te moeten verlaten en om afstand te doen  van dingen waaraan ze zijn gehecht. Verandering van omgeving betekent voor kinderen een andere school en het verlies van vriendjes en vriendinnetjes.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen