Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Over de Kinderen < Ouderlijke macht
Kan dit ouderlijk gezag ook nog gewijzigd worden?

Ouderlijk gezag kan altijd gewijzigd worden. De beslissing van de rechter geldt altijd voor de situatie waarin het kind zich op dat moment bevindt. Deze situatie kan veranderen, waardoor het beter is om het gezamenlijk gezag om te zetten in een-oudergezag of als er al een-ouder gezag was de andere ouder het gezag te laten overnemen. Voor een wijziging moet je je een verzoek indienen bij de rechtbank, hier zal je natuurlijk een advocaat voor nodig hebben.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen