Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Over de Kinderen < Ouderlijke macht
In sommige gevallen is het beter dat het kind geen contact meer heeft met de een van de ouders, hoe gaat dat precies?


In bepaalde uitzonderingsgevallen kan het beter zijn voor een kind als het geen contact meer heeft met de andere ouder. In dit geval kan de ouder met het ouderlijk gezag de rechter vragen om het recht op omgang van de andere ouder te stoppen. De rechter doet dit alleen als:

  • het contact met de andere ouder slecht is voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • de andere ouder duidelijk niet geschikt is of niet in staat is tot omgang met het kind
  • het kind 12 jaar of ouder is en zwaarwegende bezwaren heeft tegen contact met de andere ouder
  • het contact met de ouder om andere redenen in strijd is met belangrijke belangen van het kind.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen