Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Alimentatie < Verplichtingen
Wie heeft alimentatieplicht?
Er is een alimentatieplicht voor:
  • getrouwde en geregistreerde partners
  • ex-partners
  • ouders met kinderen
A: Getrouwde en geregistreerde partners

Getrouwde en geregistreerde partners moeten elkaar volgens de wet trouw zijn en waar mogelijk hulp geven. Zij moeten allebei, behalve onder bijzondere omstandigheden, bijdragen in de kosten van de huishouding. Je kunt daar in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken over maken.

De rechter kan zulke andere afspraken op verzoek van een partner of beide partners wijzigen. Beroep is mogelijk als je het niet eens bent met zo'n beslissing.

B: Ex-partners

Als mensen (officieel) uit elkaar gaan, houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op. Maar voor de onderhoudsverplichting ligt dat anders. De verplichting om financieel voor elkaar te zorgen, vervalt niet als mensen gaan scheiden of hun huwelijk na een scheiding van tafel en bed laten ontbinden. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, trouwt of gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn.

C: Ouders en kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Maar de financiële verplichting houdt niet op als een kind meerderjarig wordt (18 jaar).

Ouders hebben voor hun kinderen van 18, 19 en 20 jaar een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. Dit betekent dat zij de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen.

Omdat ouders altijd voor hun minderjarige kinderen moeten zorgen, moet bij een scheiding voor de minderjarige kinderen een regeling worden getroffen. En omdat de financiële verplichting van de ouders blijft tot een kind 21 jaar is, moet ook voor de meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar een financiële regeling worden getroffen.

Als een van de ouders alimentatie voor een kind betaalt, blijft die betalingsverplichting bestaan tot het kind 21 jaar is. Pas dan stopt de financiële verplichting van de ouder. Financiële verplichtingen van ouders staan los van het gezag.

Onderhoudsplicht bij gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder

Het is mogelijk dat een van de ouders samen met een partner die niet de ouder van het kind is, het gezamenlijk gezag over een kind heeft. De niet-ouder heeft dan net als de ouder een onderhoudsplicht. Houdt het gezamenlijk gezag op te bestaan en wijst de rechter het gezag toe aan de ouder, dan blijft deze ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Ook de niet-ouder die niet langer het gezag heeft is dan verplicht om te voorzien in het onderhoud. Deze duurt net zo lang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.

Een stiefouder heeft dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder, als de stiefouder met de eigen ouder van het kind is getrouwd is en mits het kind tot het gezin van de stiefouder en de eigen ouder behoort. Dit geldt ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent. De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt op als het huwelijk eindigt.

  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen