Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Alimentatie < Alimentatie berekenen < Berekening alimentatie

Berekening alimentatie

Berekening alimentatie - Hoeveel alimentatie krijg ik?

Het bedrag dat je ex-partner aan jou moet betalen, wordt berekend met behulp van de de trema normen. Dit is de volgende procedure:

   1. er wordt gekeken naar het (netto) inkomen van je
       ex-partner.
   2. Hierna wordt gekeken naar de situaties van je ex-partner en
       dan wordt berekend hoeveel geld je ex-partner nodig
       heeft. Dit wordt draagkrachtloos inkomen genoemd.
   3. Dit bedrag wordt afgetrokken van zijn (netto) inkomen
       Dat heet weer draagkrachtruimte. Dit bedrag wordt verdeeld
       en elke partner krijgt dan de helft.
   4. Je ex-partner krijgt belastingvoordeel omdat hij of zij
       alimentatie aan je betaald. Van het belastingvoordeel wat
       dit oplevert krijg jij ook een deel.
Wat zijn de periodieke aanpassingen van de alimentatiebedragen?

Elk jaar veranderen de lonen. Daarom worden ook elk jaar de alimentatiebedragen aangepast. De minister van Justitie stelt elk jaar in november hiervoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (dit heet indexering). Je hoeft daarvoor niet naar de rechter en je hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken.

Voor het bepalen van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer wordt gekeken naar de salarisontwikkeling in het bedrijfsleven en bij de overheid en de ontwikkeling van salarissen in andere sectoren.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen