Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding
Berekening alimentatie
Alimentatie en studiekosten
Alimentatie en hypotheek

Home < Alimentatie < Alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen

Waar hangt de hoogte van de alimentatie vanaf?

De rechter moet bij een beslissing rekening houden met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt en de draagkracht van degene die alimentatie zal moet gaan betalen. De rechter moet de behoefte van de ene partij afwegen en rekening houden met de draagkracht van de andere partij. Het kan dus zijn dat de een het gevraagde bedrag nodig heeft om rond te komen, maar dat de ander dat bedrag helemaal niet kan opbrengen. De rechter kan dan niet het gevraagde bedrag als alimentatie vaststellen.

De rechter moet de financiële gevolgen van de scheiding zo eerlijk mogelijk over beide partijen verdelen. Heb je bijvoorbeeld geen eigen inkomsten, maar kun je wel werken, dan zal de rechter daar rekening mee houden.

De rechter houdt ook rekening met de woonkosten. Misschien kun je goedkoper gaan wonen, of een deel van het huis verhuren. Misschien zijn er nog kinderen thuis die al een baan hebben en geld verdienen. De rechter zal dan kijken of zij kostgeld kunnen betalen. Het gaat er dus niet om of iets wel of niet gebeurt. Voor de rechter is het belangrijk of iets in redelijkheid kan worden gevraagd.

De rechter baseert de beslissing op de informatie in het verzoekschrift en het verweerschrift en op de informatie die jij en je ex-partner (of ouder/meerderjarig kind) tijdens de zitting geven. Geef daarom zowel in je verzoekschriftt als op de zitting alle informatie die van belang is. Zowel over jezelf, als over de situatie van de andere partij. Het moet wel om zakelijke informatie gaan, die voor de vaststelling van de alimentatie van belang is en waarvan je de bewijsstukken kunt laten zien.

De onderstaande inkomsten en uitgaven zijn van belang voor het oordeel van de rechter:
 • inkomsten uit arbeid
 • inkomsten uit nevenarbeid
 • studiefinanciering
 • uitkeringen
 • pensioen
 • inkomsten uit onderhuur
 • rente en andere inkomsten uit vermogen
 • bijdragen aan het huishouden van anderen, met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert
 • bestaande mogelijkheden om inkomsten uit te breiden
 • opgaven over uw vermogen
 • huurbetalingen
 • aflossingen van je hypotheek en rente, alsmede de vaste lasten. Daarbij moet je ook het deel van de hypotheek vermelden dat nog niet is afbetaald.
 • verzekeringen
 • noodzakelijke regelmatige reiskosten
 • financiële verplichtingen voor anderen
 • kosten van bijzondere medische verzorging voor jezelf of voor je gezinsleden
 • kosten voor de genereren van inkomsten
 • eventueel ook opgaven van je schulden
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen