Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Alimentatie < Algemeen < Partneralimentatie
Wat houdt partneralimentatie precies in?

Partneralimentatie


Na een scheiding stopt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft een van de ex-partners niet voldoende inkomsten dan dient de ander alimentatie betalen.

Partneralimentatie kan op twee manieren worden geregeld:
  • de ex-partners kunnen samen een afspraak maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Deze afspraak wordt dan schriftelijk vast gelegd. In de meeste gevallen worden dit soort afspraken en andere wijzigingen (in de toekomst) via een advocaat of notaris vastgelegd.
  • de rechter stelt de hoogte en de duur van de alimentatie vast als de ex-partners geen afspraken kunnen of willen maken over de alimentatie.
De rechter houdt bij het vaststellen van het alimentatiebedrag rekening met:
  • de behoefte van de ex-partner die alimentatie vraagt of al ontvangt
  • de draagkracht van de ex-partner die alimentatie moet betalen of betaalt.
De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als:
  •  de omstandigheden van één of beide ex-partners veranderd zijn. Het kan voor komen dat het alimentatiebedrag dan niet redelijk is.
  •  de rechter bij een eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.
  • Het kan gebeuren dat een ex-partner niet genoeg heeft aan de alimentatie om in het levensonderhoud te voorzien. De ex-partner kan dan een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de sociale dienst in de eigen woonplaats.
De Gemeentelijke Sociale Dienst gaat dan na of:
  • de ex-partner onderhoudsplichtig is.
  • de uitgekeerde bijstand op de ex-partner kan worden verhaald.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen