Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Alimentatie < Algemeen < Kinderalimentatie
Wat houdt kinderalimentatie precies in?

Kinderalimentatie


Als ouder moet je voor de kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen totdat het 18e levensjaar. Als het kind meerderjarig is geworden dan houdt de financiële verplichting niet op. Je hebt als ouder voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dit betekent dat je de kosten van levensonderhoud en studie dient te betalen.

Het kan gebeuren dat een kind van 18, 19 of 20 jaar wel in zijn of haar onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij een baan heeft. De alimentatie kan dan in overleg met het kind gestopt worden. Kan een ouder het niets eens worden met het kind dan kan hij of zij aan de rechter om beëindiging van de betalingsverplichting vragen.

Er is een aparte regeling voor stiefouders. Zolang een kind deel uitmaakt van het gezin van zijn ouder en de nieuwe echtgenoot is die nieuwe echtgenoot verplicht om onderhoudskosten te betalen. Deze onderhoudsplicht eindigt als het huwelijk ontbonden wordt. Als de stiefouder ook gezag heeft gehad over het kind dan blijft deze ook na de echtscheiding onderhoudsplichtig. Deze onderhoudsplicht is in gelimiteerd. De termijn is de duur dat het gezag heeft bestaan.


Kinderalimentatie kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk:

  • De ex-partners kunnen samen afspraken maken over het  te betalen alimentatiebedrag. Deze afspraken leggen zij schriftelijk vast in het scheidingsconvenant. De rechter kan dit bedrag wijzigen als het aan de lage kant is. Als het kind 18 jaar wordt dient het kind zelf een afspraak te maken met de betalende ouder. Dit geldt ook als het kind tijdens de scheiding 18, 19 of 20 jaar is.
  • De ex-partners kunnen geen overeenstemming bereiken over het te betalen alimentatiebedrag. De rechter stelt dan een bedrag per kind vast. Het kan gebeuren dat de betalende ouder en het meerderjarige kind het niet eens kunnen worden over de hoogte van het alimentatiebedrag. De rechter kan ook voor meerderjarige kinderen een bedrag vaststellen.

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als:

  •  de omstandigheden van de ex-partners veranderd zijn. zijn. Het alimentatiebedrag kan dan misschien niet meer eerlijk zijn.
  •  de rechter is bij de eerdere beslissing uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen