Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Alimentatie < Algemeen < Alimentatie Regelingen
Hoe regel ik alimentatie?

Bij de scheiding kunnen jij en je ex-partner samen afspraken maken over alimentatiebetaling. Zo’n afspraak wordt in een schriftelijke overeenkomst (scheidingsconvenant) vastgelegd. Dit gebeurt meestal in overleg met een advocaat of notaris.

Als bij de scheiding is afgesproken dat er geen alimentatie hoeft te worden betaald maar na verloop van tijd kan je ex-partner of jezelf niet meer (volledig) in het eigen levensonderhoud voorzien, dan kan diegene alsnog aan de ander om alimentatie vragen. Ook dan kunnen jij en je ex-partner daar samen een afspraak over maken die schriftelijk wordt vastgelegd en door beiden wordt ondertekend. Verder kan het zo zijn dat de omstandigheden van je ex-partner of jezelf zo veranderen dat de afgesproken alimentatieregeling niet meer eerlijk is.

Je kunt dan samen een andere alimentatieregeling afspreken die schriftelijk wordt vastgelegd en door jullie allebei wordt ondertekend. Spreken jij en je ex-partner na enige tijd een nieuwe alimentatieregeling af, dan gebeurt dat vaak via een advocaat of notaris. Als je samen een alimentatieregeling afspreekt en een van beiden vraagt een bijstandsuitkering aan, dan vraagt de gemeentelijke sociale dienst aan de andere ex-partner een opgave van alle financiële gegevens. Dit om te kunnen beoordelen of (een deel van) de bijstand op hem of haar kan worden verhaald.

Kunnen of willen jij en je ex-partner geen afspraken maken over een alimentatieregeling en heeft één van jullie beiden toch een financiële ondersteuning nodig, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. De rechter kan partneralimentatie vaststellen als extra voorziening bij een scheidingsprocedure.

Is dat niet gebeurd, maar heeft na verloop van tijd een van jullie toch financiële ondersteuning nodig, dan kan de rechter op verzoek van diegene een alimentatieregeling vaststellen.Ook kan de rechter bij gewijzigde omstandigheden een andere alimentatieregeling vaststellen.

Ook over alimentatie voor minderjarige kinderen kunnen jullie als ouders in het scheidingsconvenant een afspraak maken. In dat geval bekijkt de rechter of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet veel te laag is. Als de rechter het nodig vindt dan kan er een ander bedrag vast gesteld worden.

Ook als jullie als ouders samen geen afspraken kunnen maken over kinderalimentatie voor een minderjarig kind, stelt de rechter een bedrag per kind vast dat in de meeste gevallen maandelijks  betaald dient te worden. De rechter kan ook voor meerderjarige kinderen een bedrag vaststellen dat de meerderjarige van de ouder(s) moet krijgen als ouder(s) en kind er niet samen uitkomen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan.
De rechter kan in de beslissing ook nog andere voorwaarden opnemen.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen